Location
DVO Hal (there will be bus transport from campus)

Badminton
Mix
za 9:00-18:30 zo 9:00-15:30Field 1Pouleza 9:00-18:30 zo 9:00-15:30Field 2Poule
Started withNijmegenEindhovenPoule AStarted withWageningenUtrechtPoule A
followed byNijmegenWageningenPoule Afollowed byEindhovenUtrechtPoule A
followed byNijmegenUtrechtPoule Afollowed byEindhovenWageningenPoule A
followed byA1B2Semi Final Afollowed byA2B1Semi Final B
followed by1A1B21A2B1Finalfollowed by1A1B21A2B1Final
za 9:00-18:30 zo 9:00-15:30Field 3Pouleza 9:00-18:30 zo 9:00-15:30Field 4Poule
Started withAmsterdamDelftPoule BStarted withMaastrichtGroningenPoule B
followed byAmsterdamMaastrichtPoule Bfollowed byDelftGroningenPoule B
followed byAmsterdamGroningenPoule Bfollowed byDelftMaastrichtPoule B
followed byA3B3Place 5/6followed byA4B4Place 7/8
followed by2A1B22A2B1Place 3/4followed by2A1B22A2B1Place 3/4

 

Wedstrijdreglement badminton GNSK ‘18

 1. Per overkoepelend studenten sport orgaan (OSSO)/onderwijsinstelling van elke studentenstad kan maximaal één team worden ingeschreven. Een team bestaat uit minimaal vier personen, te weten twee heren en twee dames en uit maximaal acht personen, te weten vier heren en vier dames.
 2. Het team van een bepaalde OSSO mag uitsluitend bestaan uit studenten die voldoen aan de voorwaarden als gesteld in hoofdstuk 1 van het SSN-reglement. Bij overtreding van deze regel verliest het betreffende team alle poule wedstrijden waarin deze regel is overtreden met 8-0 en alle finale wedstrijden met 5-0.
 3. Als er een ongerechtige deelnemer meedoet aan het GNSK, wordt er een boete van €200,- in rekening gebracht bij de OSSO voor welke die deelnemer uitkomt. Ook zullen de resultaten van het desbetreffende team worden geschrapt.
 4. De teamopgaven dienen te geschieden bij het wedstrijdsecretariaat vóór aanvang van het toernooi.
 5. De opstelling van het team dient voor de wedstrijd gelijktijdig uitgewisseld te worden met de tegenstander.
 6. Per teamwedstrijd worden acht wedstrijden gespeeld: twee dames enkels, twee herenenkels, één damesdubbel, één herendubbel en twee mixed dubbels.
 7. Tijdens de acht wedstrijden van een teamwedstrijd mag een speler maximaal drie keer in worden gezet. Tijdens de kruisfinales worden er vijf wedstrijden gespeeld (van ieder onderdeel slechts één wedstrijd) waarin een speler maximaal twee keer ingezet mag worden. In beide gevallen mag een speler slechts één keer per onderdeel uitkomen.
 8. De wedstrijden tijdens de kruisfinales bestaan uit: één damesenkel, één herenenkel, één damesdubbel, één herendubbel en één mixed dubbel. Mocht er genoeg speeltijd zijn dan behoudt de wedstrijdleiding zich het recht om 8 wedstrijden te laten spelen.
 9. Een wedstrijd bestaat uit twee winnende games, dus ‘best-of-three’ principe. Een game wordt gewonnen als er een score is bereikt van 21 punten met ten minste twee punten verschil. Als er geen twee punten verschil zijn, wordt doorgespeeld tot er een verschil is van twee punten óf de maximum score van dertig punten is bereikt.
 10. Elk team moet voor hun eigen wedstrijden een teller ter beschikking stellen om wedstrijden te leiden.
 11. De poule-indeling geschiedt op basis van een loting.
 12. Na een ontmoeting krijgen de teams punten op basis van het aantal gewonnen partijen. Indien in een poule teams eindigen met een gelijk aantal gewonnen partijen, dan wordt gekeken naar het totaal aantal gewonnen sets min het aantal verloren sets. Indien teams dan nog steeds gelijk eindigen dan wordt gekeken naar het totaal aantal gewonnen punten min het aantal verloren punten.
 13. De puntentelling geschiedt op basis van de huidige reglementen van Badminton Nederland.
 14. Door de organisatie worden per finale wedstrijd (dus vijf individuele wedstrijden) 24 veren shuttles ter beschikking gesteld. De shuttles dienen goed gekeurd te zijn door de Badminton Nederland. Deze shuttles dienen na de wedstrijd weer bij de wedstrijdleiding ingeleverd te worden door de teamcaptains.
 15. De teams dienen op het in het wedstrijdschema aangegeven tijdstip speelklaar te zijn. Indien dit niet het geval is, wordt de wedstrijd verloren verklaard. De uitslag is dan 8-0 in het voordeel van het aanwezige team bij een poule wedstrijd en 5-0 bij een finale wedstrijd.
 16. Voor zover in bovenstaande punten geen uitzondering wordt gemaakt, zijn de reglementen van de Badminton Nederland van kracht.
 17. In alle gevallen behoudt de wedstrijdleiding zich het recht voor om een bindende, niet gelijkend aan bovenstaande, beslissing te nemen.