Location
Sports Centre de Bongerd parking lot

Beachkorfbal
Mix
DayTimeTeam 1Team 2
9-jun11:00NijmegenAmsterdam
9-jun11:30WageningenNijmegen
9-jun12:00AmsterdamWageningen
9-jun13:15NijmegenAmsterdam
9-jun13:45WageningenNijmegen
9-jun14:15AmsterdamWageningen
9-jun14:45NijmegenAmsterdam
9-jun15:15WageningenNijmegen
9-jun15:45AmsterdamWageningen
10-jun11:00NijmegenAmsterdam
10-jun11:30WageningenNijmegen
10-jun12:00AmsterdamWageningen
10-jun12:45NijmegenAmsterdam
10-jun13:15WageningenNijmegen
10-jun13:45AmsterdamWageningen
10-jun14:15Finale indien te klein puntenverschil

Wedstrijdreglement beachkorfbal GNSK ‘18

 1. Per Overkoepelende Studenten Sport Organisatie (OSSO)/onderwijsinstelling kan worden ingeschreven met maximaal één team. Het team wat in het veld staat bestaat uit vier spelers, verdeeld in twee mannen en twee vrouwen. Er mag onbeperkt gewisseld worden. Het aantal van het totale team is minimaal 4 en maximaal 8 spelers, waarvan maximaal 4 dames en maximaal 4 heren.
 2. Het team van een bepaalde OSSO mag uitsluitend bestaan uit studenten die voldoen aan de voorwaarden als gesteld in hoofdstuk 1 van het evenementen reglement van de SSN. Bij overtreding van deze regel verliest het betreffende team alle wedstrijden.
 3. Als er een ongerechtige deelnemer meedoet aan het GNSK, wordt er een boete van €200,- in rekening gebracht bij de OSSO voor welke die deelnemer uitkomt. Ook zullen de resultaten van het desbetreffende team worden geschrapt.
 4. De teamopgaven dienen te geschieden bij de commissie vóór het spelen van de eerste wedstrijd van het team.
 5. De teams dienen op de in het wedstrijdschema aangegeven tijdstip aanwezig en speelklaar te zijn. Indien het team niet aanwezig is op het opgegeven tijdstip, dan verlies het team de wedstrijd.
 6. Het wedstrijdschema geschiedt op basis van een loting.
 7. Er wordt mono-korfbal gespeeld. Dit betekent een langwerpig veld, met daarop twee korven.
 8. De duur van een wedstrijd is bepaald op 12 minuten speeltijd. Na 6 minuten wordt er van speelrichting gewisseld. Thuisspelende ploeg neemt de bal uit, na het wisselen van speelrichting begint de uitspelende ploeg.
 9. Bij een gewonnen wedstrijd krijgt het winnende team 2 punten, bij een gelijkspel krijgen beide teams 1 punt. Bij een gelijke eindstand in de competitie beslist achtereenvolgens het onderling resultaat, het doelsaldo en uiteindelijk het aantal gescoorde doelpunten. Als er nog geen beslissing is bereikt, volgen strafworpen. Alle spelers van beide teams nemen ieder 1 strafworp. Wanneer de teams geen gelijk aantal spelers hebben, mag het team met de meeste spelers kiezen welke spelers geen strafworp hoeven te nemen. Als er nog geen beslissing is bereikt, worden er om en om strafworpen genomen, tot hieruit een winnaar volgt.
 10. Er wordt een finale gespeeld tussen de nummer 1 en de nummer 2 indien het puntenverschil 5 punten of minder is aan het einde van de competitie. Is het verschil groter dan 5 punten, dan wint de nummer 1 en wordt er geen finale gespeeld.
 11. Enkel in de competitie is gelijkspel mogelijk. Eindigt de finale gelijk, dan zal de wedstrijd met 5 minuten worden verlengd. Als de stand ook na de verlenging gelijk is, wordt de wedstrijd verlengd volgens het ‘golden goal principe’.
 12. De spelers van iedere ploeg dienen gekleed te zijn in uniforme sportkleding, die voldoende te onderscheiden is van die van de andere ploeg. Het is hierbij wel toegestaan dat de shirts van mannen en dames afwijkt qua model. De deelnemers worden geacht twee tenues bij zich te hebben. De scheidsrechter is gekleed in een sporttenue, dat voldoende afwijkt van dat van beide ploegen. Het is de spelers verboden voorwerpen te dragen die tijdens het spel letsel kunnen veroorzaken. Daarnaast is het dragen van schoeisel ook verboden; het dragen van sokken is wel toegestaan.
 13. Er mag continu gewisseld worden binnen de aangegeven wisselzone aan de lange zijde van het veld.
 14. Een speler mag alleen personen van het eigen geslacht verdedigen.
 15. Bij een uitbal wordt er gefloten; maar niet in gefloten voor een inworp. Er kan dus direct doorgespeeld worden.
 16. Voor lichte overtredingen zal een spelhervatting gegeven worden. Na het fluitsignaal van de scheidsrechter mag er direct doorgespeeld worden, dus hoeft er niet gewacht te worden op het tweede fluitsignaal. De aanvallende speler mag niet direct doelen. De partij die de overtreding maakt moet na het fluitsignaal van de bal afblijven; doet men dit niet dan wordt er een FreeBall gegeven.
 17. Voor zware overtredingen of voor het direct onreglementair ontnemen van een scoringskans, zal een FreeBall gegeven worden. Direct-doelen toegestaan vanaf de plek van de overtreding; de verdedigende partij mag hierbij niet hinderen. Indien de overtreding op een ongunstige afstand wordt begaan dan mag de aanvallende partij binnen 4 seconden naar een gunstige positie lopen met de bal. Ook vanaf hier mag een schot genomen worden. Deze afstand mag niet dichter bij de paal zijn dan 3 meter. De scheidsrechter geeft een FreeBall aan door te fluiten en zijn hand omhoog te doen. Ook hier mag direct doorgespeeld worden, dus niet wachten op het tweede fluitsignaal.
 18. Een gele kaart kan gegeven worden bij een te zware overtreding of commentaar op de scheidsrechter. Een gele kaart staat tevens gelijk aan een doelpunt voor de tegenpartij. Twee gele kaarten zullen leiden tot een rode kaart.
 19. Een rode kaart voor één speler beëindigt de wedstrijd voor de hele ploeg. De wedstrijd zal verloren worden met 5-0.
 20. Indien een aanvallende partij zichtbaar tijd rekt of niet binnen circa 15 seconden een doelpoging doet, zal de scheidsrechter fluiten voor tijdrekken.
 21. Wedstrijdballen worden verstrekt, inspeelballen moeten zelf worden meegenomen.
 22. Protesten worden niet geaccepteerd voor zover deze scheidsrechterlijke beslissingen betreffen.
 23. Voor zover in bovenstaande punten geen uitzondering wordt gemaakt, zijn de reglementen van het KNKV van kracht.
 24. In alle gevallen behoudt de wedstrijdcommissie zich het recht voor om een bindende beslissing te nemen.