Campingreglement

Dit campingreglement dient ervoor om iedereen een goed weekend te bezorgen. Lees het goed door en leef de regels na. De organisatie en de beveiliging behouden het recht eenieder die deze regels niet naleeft per direct te verwijderen van de camping.

 1. Op dit campingreglement zijn onze algemene voorwaarden van toepassing.
 2. Bezoekers hebben alleen toegang tot het kampeerterrein op vertoon van het polsbandje dat bij de registratie is gekregen.
 3. Kamperen is alleen toegestaan in een eigen tent en binnen het omheinde campingterrein.
 4. Caravans, campers en vouwwagens zijn niet toegestaan op het kampeerterrein.
 5. Personenauto’s worden niet toegelaten op de camping.
 6. De camping is geopend vrijdag 9 juni vanaf 16.00 uur. De tenten mogen op zondag 11 juni uiterlijk tot 19.00 uur blijven staan op het kampeerterrein.
 7. Aankomst op de camping is mogelijk tot zaterdag 10 juni 20.30 uur.
 8. Er is altijd een bhv’er aanwezig in de tent naast de camping.
 9. Het hele weekend is er toezicht op de camping door beveiliging en/of vrijwilligers. Voor calamiteiten word je verwezen naar deze medewerkers en/of naar het informatiepunt in de campingtent.
 10. Op en naast het kampeerterrein zijn voldoende toiletten aanwezig. Houd deze voorzieningen netjes en schoon, zodat degene na jou ook naar een schoon toilet kan.
 11. Er is geen stroomvoorziening aanwezig op de camping. Aggregaten zijn om veiligheidseisen en geluidsoverlastredenen verboden op het kampeerterrein.
 12. Open vuur en dus ook BBQ’s en gasflessen zijn verboden. Koken is niet toegestaan in verband met de brandveiligheid.
 13. Afval dient gedeponeerd te worden in de hiervoor bestemde kliko´s. Bij aankomst ontvang je een vuilniszak in het informatietasje. Stop hier al je afval in en gooi de zak, wanneer deze vol is, in een van de daarvoor bestemde kliko’s. Vuilniszakken zijn gedurende het gehele weekend gratis af te halen bij het informatiepunt in de campingtent.
 14. Denk aan de nachtrust van medekampeerders en campus bewoners. Tussen 23.00 uur en 07.00 uur moet het stil te zijn op het kampeerterrein. Gebruik van geluidsinstallaties is tussen die tijd dan ook verboden.
 15. Huisdieren zijn verboden op de camping.
 16. Handel, reclame of publicaties nabij de ingangen of op het kampeerterrein zijn uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie.
 17. Eigen eten en drinken mag worden meegenomen en genuttigd op de camping, mits alles daarna netjes wordt opgeruimd.
 18. Het is toegestaan om alcohol te nuttigen op de camping mits dit in blik of plastic verpakt zit.
 19. Glas is verboden op de camping in verband met de veiligheid. Tassen worden gecontroleerd bij binnenkomst. Plastic en blik is wel toegestaan.
 20. Op zondag wordt er door de beveiliging en vrijwilligers gecontroleerd of iedereen zijn campingplek schoon en netjes achterlaat. Er kan van je gevraagd worden achtergebleven afval op te ruimen.