Contactgegevens organisatiecommissie

Alexander Rost van Tonningen – voorzitter
voorzitter@gnsk2019.amsterdam

Britte Schilt – secretaris
secretaris@gnsk2019.amsterdam

Anne Kootstra – penningmeester
penningmeester@gnsk2019.amsterdam

Riemer Albada – commissaris Sport
sport1@gnsk2019.amsterdam

Jerry van Sluis – commissaris Sport
sport2@gnsk2019.amsterdam

Matthijs Wubs – commissaris Logistiek & Feest
logistiek@gnsk2019.amsterdam

Marjet Groen – commissaris PR & Sponsoring
pr@gnsk2019.amsterdam

Contactgegevens stichtingsbestuur

Stichting GNSK Amsterdam 2019
Science Park 306
1098 XH Amsterdam
info@gnsk2019.amsterdam