De volgende reglementen hebben betrekking op het SUSA GNSK 2019 dat op 14, 15 en 16 juni plaats zal vinden. Lees het goed door en leef de regels na. Communiceer de regels duidelijk naar (andere) deelnemers. De reglementen dienen ervoor om iedereen een prachtig GNSK-weekend te bezorgen. Inschrijven kan alleen mits akkoord wordt gegaan met de GNSK-reglementen 2019.

Klik hier voor de puntentelling.

Algemeen reglement

 1. Bij schending van de GNSK-reglementen behoudt de organisatie het recht om de borg van desbetreffende persoon in te houden en een boete op te leggen.
 2. De organisatie en haar vrijwilligers zijn op geen enkele manier verantwoordelijk en/of kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, voor welke schade, in de breedste zin van het woord, dan ook, materieel en/of immaterieel, aan/door derden of voor diefstal.
 3. Een deelnemer/begeleider is te allen tijde aansprakelijk voor het toebrengen van welke schade, in de breedste zin van het woord, dan ook, materieel en/of immaterieel, aan/door derden of voor diefstal. In dit geval worden de kosten van de schade in rekening gebracht bij de desbetreffende persoon.
 4. De organisatie heeft het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer een deelnemer niet kan aantonen dat hij/zij speelgerechtigd is. Voor regels waar een deelnemer van het GNSK aan moet voldoen wordt verwezen naar hoofdstuk 6.
 5. De organisatie heeft het recht om beeldmateriaal te maken en dit materiaal te verspreiden voor promotionele uitingen.
 6. Het is slechts toegestaan om op aangegeven locaties te roken.
 7. Een deelnemer is verplicht om een foto van het bewijs van inschrijving en een pasfoto in te leveren via het inschrijfsysteem. Hiermee geeft de deelnemer de organisatie van het GNSK 2019 het recht om deze documenten te gebruiken voor het ontwikkelen van een accreditatiekaart voor desbetreffende deelnemer.
 8. De organisatie is verplicht om na het GNSK 2019 alle ingestuurde documenten te verwijderen uit de database en het inschrijfsysteem.
 9. Het boetereglement beschreven in de meest recente versie van de OSSO-map en in het inschrijfsysteem is geldig.
 10. De organisatie behoudt het recht eenieder die de regels in de GNSK-reglementen 2019 niet naleeft per direct uit te sluiten van deelname en te verwijderen van elke locatie waar het GNSK plaatsvindt.
 11. Voor overige rechten en plichten rondom en tijdens het GNSK wordt er verwezen naar het Evenementen Reglement van SSN.
 12. Bij wangedrag tijdens de sporten, het feest of op de camping heeft de organisatie het recht om de deelnemer/begeleider per direct uit te sluiten van deelname en te verwijderen van elke locatie waar het GNSK plaatsvindt.

Campingreglement

De organisatie en de beveiliging behouden het recht eenieder die deze regels niet naleeft per direct te verwijderen van de camping.

 1. Op dit campingreglement zijn de algemene voorwaarden van het GNSK van toepassing;
 2. Kamperen is alleen toegestaan in een eigen tent binnen het omheinde campingterrein gefaciliteerd door het GNSK 2019, met het vooraf verkregen GNSK-polsbandje;
 3. Bezoekers hebben alleen toegang tot het campingterrein op vertoon van een polsbandje dat verkregen is via de teamcaptain. Het is bij de informatiebalie in sportcentrum Universum mogelijk om een nieuw bandje te krijgen tegen inlevering van een kapot polsbandje. Zonder bandje wordt de toegang tot de camping geweigerd;
 4. De campingcoördinator, vrijwilligers en beveiliging dienen als aanspreekpunt voor vragen en noodsituaties;
 5. Caravans, campers, vouwwagens, partytenten en legertenten zijn niet toegestaan op het campingterrein;
 6. Personenauto’s worden niet toegelaten op het campingterrein;
 7. Het campingterrein is op vrijdag 14 juni open vanaf 15.00 uur. De tenten mogen op zondag 16 juni uiterlijk tot 19.00 uur blijven staan op het campingterrein;
 8. Aankomst op de camping is mogelijk tot zaterdag 15 juni 19.00 uur;
 9. Er zijn EHBO-kisten aanwezig bij de informatiebalie, vraag hierna bij de balie zelf, een vrijwilliger of de beveiliging.
 10. Op de camping is te allen tijde beveiliging aanwezig. Bij calamiteiten word je verwezen naar deze medewerkers.
 11. Op het campingterrein zijn voldoende toiletten aanwezig. Houd deze voorzieningen netjes en schoon, zodat degene na jou ook naar een schoon toilet kan;
 12. Er is geen stroomvoorziening aanwezig op de camping. Aggregaten zijn verboden. Er is de mogelijkheid om je mobiele telefoon op te laden bij de informatiebalie in het USC. Dit is op eigen risico;
 13. Open vuur, BBQ’s en gasflessen zijn verboden. Koken is dus niet toegestaan in verband met de brandveiligheid;
 14. Afval dient gedeponeerd te worden in de hiervoor bestemde containers. Bij aankomst ontvang je een vuilniszak in het informatietasje. Stop hier al je afval in en gooi de zak, wanneer deze vol is, in één van de daarvoor bestemde containers. Vuilniszakken zijn gedurende het gehele weekend gratis af te halen bij de informatiebalie. Het terrein moet ook na het GNSK netjes achtergelaten worden, dus zorg ervoor dat je alles zo schoon mogelijk houdt;
 15. Denk aan de nachtrust van medekampeerders, het is niet toegestaan om geluidsinstallaties mee te nemen. Het dient tussen 24.00 uur en 07.00 uur stil te zijn op het campingterrein;
 16. Huisdieren zijn verboden op de camping;
 17. Handel, reclame of publicaties nabij de ingangen of op het campingterrein zijn uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie. Dit geldt ook voor het meenemen van professionele foto-, audio-, beeld-, en andere (opname-)apparatuur;
 18. Eigen eten en drinken mag worden meegenomen en genuttigd op de camping;
 19. Het is verboden alcoholische dranken mee te nemen. Bagage wordt gecontroleerd. Daarnaast zal organisatie en beveiliging rondes lopen over de camping. In geval van openbaar dronkenschap behoudt de organisatie het recht je de toegang tot het campingterrein te weigeren of je van het campingterrein te verwijderen;
 20. Glas is verboden op de camping in verband met de veiligheid;
 21. De organisatie en haar vrijwilligers zijn op geen enkele manier verantwoordelijk en/of kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, voor welke schade, in de breedste zin van het woord, dan ook, materieel en/of immaterieel, aan/door derden of voor diefstal. Kostbare eigendommen dienen van het terrein te worden meegenomen.
 22. De organisatie behoudt het recht personen de toegang tot het campingterrein te weigeren of van de camping te verwijderen.

Read here the terms and conditions for the campsite in English.