Algemeen Reglement GNSK Wageningen 2018

 1. Bij schending van de GNSK reglementen behoudt de organisatie het recht om de borg van desbetreffende persoon in te houden en een boete op te leggen.
 2. De organisatie en haar vrijwilligers zijn op geen enkele manier verantwoordelijk en/of kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, voor welke schade, in de breedste zin van het woord, dan ook, materieel en/of immaterieel, aan/door derden of voor diefstal.
 3. Een deelnemer/begeleider is te allen tijde aansprakelijk voor het toebrengen van welke schade, in de breedste zin van het woord, dan ook, materieel en/of immaterieel, aan/door derden of voor diefstal. In dit geval worden de kosten van de schade in rekening gebracht bij de desbetreffende persoon.
 4. De organisatie heeft het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer een deelnemer niet kan aantonen dat hij/zij speelgerechtigd is. Voor regels waar een deelnemer van het GNSK aan moet voldoen wordt verwezen naar hoofdstuk 5. Deelname.
 5. De organisatie heeft het recht om beeldmateriaal te maken en dit materiaal te verspreiden voor promotionele uitingen.
 6. Het is slechts toegestaan om op aangegeven locaties te roken.
 7. Een deelnemer is verplicht om een foto van het bewijs van inschrijving en een pasfoto in te leveren via het inschrijfsysteem. Hiermee geeft de deelnemer de organisatie van het GNSK 2018 het recht om deze documenten te gebruiken voor het ontwikkelen van een accreditatiekaart voor desbetreffende deelnemer.
 8. De organisatie is verplicht om na het GNSK 2018 alle ingestuurde documenten te verwijderen uit de database en het inschrijfsysteem.
 9. De organisatie van het GNSK 2018 vraagt informatie over allergieën om te zorgen dat voor iedereen een juiste maaltijd bereid wordt. Zolang de gegevens door de patiënt actief en bewust zijn verstrekt, vallen ze onder het recht van dataportabiliteit met betrekking tot de nieuwe AVG.
 10. Mocht men, op medische gronden, zich ontdoen van deelname aan het GNSK 2018, dan verwachten wij een medische verklaring uitgegeven door desbetreffende deelnemer. Zolang de gegevens door de patiënt actief en bewust zijn verstrekt, vallen ze onder het recht van dataportabiliteit met betrekking tot de nieuwe AVG.
 11. Het boetereglement beschreven in de OSSO map en in het inschrijfsysteem is geldig.
 12. De organisatie behoudt het recht eenieder die de regels in de GNSK reglementen 2018 niet naleeft per direct uit te sluiten van deelname en te verwijderen van elke locatie waar het GNSK plaatsvindt.
 13. Voor overige rechten en plichten rondom en tijdens het GNSK wordt er verwezen naar het Evenementen Reglement van SSN.
 14. Bij wangedrag tijdens de sporten, het feest of op de camping heeft de organisatie het recht om de deelnemer/begeleider per direct uit te sluiten van deelname en te verwijderen van elke locatie waar het GNSK plaatsvindt.

Campingreglement GNSK Wageningen 2018

Dit campingregelement dient ervoor te om iedereen een prettig weekend te bezorgen. Lees de regels goed door en leef deze na. De organisatie en de beveiliging behouden het recht eenieder die deze regels niet naleeft per direct te verwijderen van de beide campings.

 1. Het is op de camping verplicht te luisteren naar de beveiliging, de organisatie en de vrijwilligers.
 2. Op de camping gelden de algemene voorwaarden van het GNSK 2018. (Bijlage 2)
 3. Bezoekers hebben alleen toegang tot het kampeerterrein op vertoon van hun polsbandje dat bij de registratie is verkregen.
  1. Deelnemers of begeleiders van Rugby 7s hebben alleen toegang tot de daarvoor bestemde camping. Eveneens op vertoon van hun polsbandje.
 4. Kamperen is alleen toegestaan in een eigen tent en binnen de omheinde campings.
 5. Caravans, campers en vouwwagens zijn niet toegestaan op de WUR-campus.
 6. Personenauto’s worden niet toegestaan op het kampeerterrein en mogen alleen geplaatst worden op de aangegeven parkeerplaatsen.
 7. De camping is geopend vanaf vrijdag 14.00 uur. De tenten mogen op zondag 10 juni tot uiterlijk 19.00 uur blijven staan op het kampeerterrein.
 8. Aankomst op de camping is mogelijk tot zaterdag 9 juni tot 20.30 uur.
 9. Er is altijd een bhv’er aanwezig in de tent naast de camping.
 10. Het hele weekend is er toezicht op de camping door beveiliging en/of vrijwilligers. Voor calamiteiten word je verwezen naar deze medewerkers en/of naar het informatiepunt in Meeting Room 2 (SCB)/informatiebalie.
 11. Op en naast het kampeerterrein zijn voldoende toiletten aanwezig. Houd deze voorzieningen netjes en schoon, zodat degene na jou ook naar een schoon toilet kan.
 12. Er is geen stroomvoorziening op het kampeerterrein. Aggregaten zijn om veiligheidseisen verboden op het kampeerterrein.
 13. Open vuur en dus ook BBQ’s en gasflessen zijn verboden. Koken is niet toegestaan in verband met brandveiligheid.
 14. Afval dient gedeponeerd te worden in de hiervoor bestemde kliko’s. Dit houdt ook in dat het afval gescheiden wordt.
 15. Denk aan de nachtrust van medekampeerders en campusbewoners. Tussen 23:00 en 07:00 moet het stil zijn op het kampeerterrein. Gebruik van geluidsinstallaties is tussen deze tijden dan ook verboden.
 16. Huisdieren zijn verboden op de camping.
 17. Handel, reclame of publicaties nabij de ingangen of op het kampeerterrein zijn uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie.
 18. Eigen eten en drinken mag worden meegenomen en genuttigd op de camping, mits alles wordt opgeruimd.
 19. Het is toegestaan om alcohol te nuttigen op de camping mits dit in blik of plastic verpakt zit.
 20. Glas is verboden op de camping in verband met de veiligheid. Tassen worden bij binnenkomst op de camping gecontroleerd.
 21. Het is enkel toegestaan om op de aangegeven plaatsen te roken.
 22. Bij verlaten van het kampeerterrein op zondag, kan door beveiliging en vrijwilligers gecontroleerd worden of de campingplek schoon en netjes is achtergelaten. Er kan gevraagd worden om achtergebleven afval op te ruimen.