De volgende reglementen hebben betrekking op het GNSK 2020 dat op 5, 6 en 7 juni plaats zal vinden. Lees het goed door en leef de regels na. Communiceer de regels duidelijk naar (andere) deelnemers. De reglementen dienen ervoor om iedereen een prachtig GNSK-weekend te bezorgen. Inschrijven kan alleen mits akkoord wordt gegaan met de GNSK-reglementen 2020.

Klik hier voor de puntentelling.

Algemeen reglement

 1. Bij schending van de GNSK-reglementen behoudt de organisatie het recht om de borg van desbetreffende persoon in te houden en een boete op te leggen.
 2. De organisatie en haar vrijwilligers zijn op geen enkele manier verantwoordelijk en/of kunnen op geen enkele wijze aansprakelijk worden gesteld, voor welke schade, in de breedste zin van het woord, dan ook, materieel en/of immaterieel, aan/door derden of voor diefstal.
 3. Een deelnemer/begeleider is te allen tijde aansprakelijk voor het toebrengen van welke schade, in de breedste zin van het woord, dan ook, materieel en/of immaterieel, aan/door derden of voor diefstal. In dit geval worden de kosten van de schade in rekening gebracht bij de desbetreffende persoon.
 4. De organisatie heeft het recht om deelnemers te diskwalificeren wanneer een deelnemer niet kan aantonen dat hij/zij speelgerechtigd is. Voor regels waar een deelnemer van het GNSK aan moet voldoen wordt verwezen naar hoofdstuk 6.
 5. De organisatie heeft het recht om beeldmateriaal te maken en dit materiaal te verspreiden voor promotionele uitingen.
 6. Het is niet toegestaan om te roken op het GNSK-terrein.
 7. Minderjarig drankgebruik is niet toegestaan en kan leiden tot uitsluiting van deelname aan het GNSK. 
 8. Een deelnemer is verplicht om een foto van het bewijs van inschrijving en een pasfoto in te leveren via het inschrijfsysteem. Hiermee geeft de deelnemer de organisatie van het GNSK 2020 het recht om deze documenten te gebruiken voor het ontwikkelen van een accreditatiekaart voor desbetreffende deelnemer. 
 9. De organisatie is verplicht om na het GNSK 2020 alle ingestuurde documenten te verwijderen uit de database en het inschrijfsysteem. 
 10. Het boetereglement beschreven in de meest recente versie van de OSSO-map en in het inschrijfsysteem is geldig.
 11. De organisatie behoudt het recht eenieder die de regels in de GNSK-reglementen 2020 niet naleeft per direct uit te sluiten van deelname en te verwijderen van elke locatie waar het GNSK plaatsvindt.
 12. Voor overige rechten en plichten rondom en tijdens het GNSK wordt er verwezen naar het Evenementen Reglement van SSN.
 13. Bij wangedrag tijdens de sporten, het feest of op de camping heeft de organisatie het recht om de deelnemer/begeleider per direct uit te sluiten van deelname en te verwijderen van elke locatie waar het GNSK plaatsvindt.

Campingreglement

Op de campus van Universiteit Twente is één camping waar ruimte is om je tent op te zetten: Het evenementenveld Camping. Dit campingreglement dient ervoor te om iedereen een prettig weekend te bezorgen. Lees de regels goed door en leef deze na. De organisatie en de beveiliging behouden het recht eenieder die deze regels niet naleeft per direct te verwijderen van de camping. 

1.  Het is op de camping verplicht te luisteren naar de beveiliging, de organisatie en de vrijwilligers.
2. Bezoekers hebben alleen toegang tot het kampeerterrein op vertoon van hun polsbandje dat bij de registratie is verkregen.
2. Kamperen is alleen toegestaan in een eigen tent en binnen de omheinde campings.
3. Caravans, campers en vouwwagens zijn niet toegestaan op de camping.
4. Op en naast het kampeerterrein zijn voldoende toiletten aanwezig. Houd deze voorzieningen netjes en schoon, zodat degene na jou ook naar een schoon toilet kan.
5. Er is geen stroomvoorziening op het kampeerterrein. Aggregaten zijn om veiligheidseisen verboden op het kampeerterrein.
6. Open vuur en dus ook BBQ’s en gasflessen zijn verboden. Koken is niet toegestaan in verband met brandveiligheid.
7. Afval dient gedeponeerd te worden in de hiervoor bestemde kliko’s. Dit houdt ook in dat het afval gescheiden wordt.
8. Huisdieren zijn verboden op de camping.
9. Handel, reclame of publicaties nabij de ingangen of op het kampeerterrein zijn uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie.
10. Eigen eten en drinken mag worden meegenomen en genuttigd op de camping, mits alles wordt opgeruimd.
11. Het is toegestaan om normale hoeveelheden alcohol te nuttigen op de camping mits dit in blik of plastic verpakt zit. De beveiliging bepaald deze hoeveelheid.
12. Glas is verboden op de camping in verband met de veiligheid. Tassen worden bij binnenkomst op de camping gecontroleerd. 
13. Het is niet toegestaan om te roken op het GNSK terrein.
14. Voertuigen op of aan de rand van het campingterrein zijn niet toegestaan! Je riskeert een boete als je dit wel doet! Parkeren kan op de parkeerplaatsen naast de Spiegel bij de Hoofdingang van de universiteit.
15. De camping is pas geopend na vrijdag 14:00 uur, daarvoor mogen geen tenten worden opgezet.
16. De campings zijn afgezet met rijplaten i.v.m. brandveiligheid, zorg ervoor dat je je tent binnen deze lijnen plaatst.
17. Plaats de tent met een afstand van twee meter t.o.v. andere tenten. 
18. Alleen tenten met een maximumcapaciteit van 6 personen zijn toegestaan.
19. Partytenten zijn verboden en zullen worden ingenomen als deze worden opgezet.
20. Laat geen waardevolle spullen achter! In het sportcentrum zijn kluisjes aanwezig. De organisatie is niet aansprakelijk voor diefstal of vermissing.
21. Meld calamiteiten bij de toezichthouders. Zij zijn te vinden naast de ingang van het campingterrein.
22. De camping is om te slapen, wees ’s nachts dus stil (tussen 00.00-07.00).
23. Zondagmiddag om 17:30 uur moet je het terrein uiterlijk verlaten hebben. Bij het niet navolgen van deze regels kun je worden verwijderd van het terrein.
24. Bij verlaten van het kampeerterrein op zondag, kan door beveiliging en vrijwilligers gecontroleerd worden of de campingplek schoon en netjes is achtergelaten. Er kan gevraagd worden om achtergebleven afval op te ruimen.