Location
Sports Centre de Bongerd parking lot at the tent

Olympic Weightlifting
DayTimeM/FExercise
9-jun11:00 – 11:40FemaleSnatch
9-jun11:55 -12:35FemaleClean & Jerk
9-jun12:50 -14:40MaleSnatch
9-jun14:55 -16:45MaleClean & Jerk
Considering 6 female and 18 male participants, each 3 attempts per exercise, 2 minutes per attempt.

Wedstrijdreglement Olympic Weightlifting GNSK ‘18

 1. Per Overkoepelende Studenten Sport Organisatie (OSSO)/onderwijsinstelling mogen zich een onbeperkt aantal studenten inschrijven.
 2. Het team van een OSSO mag uitsluitend bestaan uit studenten die voldoen aan de voorwaarden als gesteld in hoofdstuk 1 van het evenementen reglement van de SSN. Bij overtreding van deze regel verlies het team alle wedstrijden.
 3. Als er een ongerechtige deelnemer meedoet aan het GNSK, wordt er een boete van €200,- in rekening gebracht bij de OSSO voor welke die deelnemer uitkomt. Ook zullen de resultaten van het desbetreffende team worden geschrapt, de resultaten van de gehele OSSO zullen dus niet meetellen voor Olympic Weightlifting.
 4. Voor de individuele scores van de deelnemers wordt de Sinclair score gebruikt zoals beschreven in de IWF-reglementen. Het gemiddelde voor man en vrouw tussen Sinclair wordt rechtgetrokken via het gemiddelde verschil tussen de overall Sinclair scores op internationaal niveau. (ratio man:vrouw voor sinclair is 1:1.49)
 5. De Sinclair scores van de 3 best presterende studenten per OSSO zullen als totaal mee tellen voor het eindklassement.
 6. Indien twee OSSO’s eindigen met een gelijke totale Sinclair score, bepaalt de OSSO met de hoogste gezamenlijke Sinclair score voor trekken het onderling resultaat.
 7. De namen van de deelnemers met hun geslacht en startgewicht moeten voor elk team 3 uur voor aanvang van de wedstrijd worden doorgegeven aan het wedstrijdsecretariaat.
 8. De weging van personen begint 2 uur voor de aanvang van de wedstrijd. Deelnemers kunnen zich laten inwegen bij het wedstrijdsecretariaat.
 9. De volgorde van de wedstrijd zal in toenemende wijze van het gewicht plaatsvinden, met een distinctie tussen mannelijke en vrouwelijke deelnemers, beginnend met vrouwen.
 10. De competitie begint met trekken.
 11. 15 minuten na afloop van het onderdeel trekken zal stoten van start gaan.
 12. Voor zover in bovenstaande punten geen uitzondering wordt gemaakt, zijn de reglementen van de NGB/IWF van kracht.
 13. In alle gevallen behoudt de commissie zich het recht voor om een bindende beslissing te nemen.