Registratie

Bij aankomst bij de Bongerd moeten alle deelnemers en begeleiders zich individueel registreren bij de registratiebalie. Op vrijdag is de registratiebalie open van 14.00 tot 23.00 uur en op zaterdag tussen 8.00 en 12.00 uur. Als je dit niet haalt, kun je je registreren bij de informatiebalie op dezelfde locatie.

Bij de registratiebalie moet je een bewijs van inschrijving aanleveren (zie het volgende kopje ‘’Bewijs van inschrijving en legitimatie) en moet je je legitimeren. Als dit allemaal klopt met je inschrijving krijg je een bandje waarmee je toegang hebt tot alle locaties van het GNSK. Als je niet geregistreerd bent, kun je niet deelnemen aan het GNSK.

Bewijs van inschrijving en legitimatie

Alle deelnemers moeten aan kunnen tonen dat zij studeren in de stad waar ze voor uitkomen. Er zijn geen dispensatie spelers. Om dit te controleren vragen we elke deelnemer een bewijs mee te nemen waaruit blijkt dat ze student zijn. Dit is het bewijs van inschrijving. Op het bewijs van inschrijving moet de onderwijsinstelling, het jaar 2016-2017 of 2017-2018 en jouw naam staan. Als je niet in het bezit bent van een bewijs van inschrijving, kan je deze aanvragen bij jouw onderwijsinstelling of je neemt een uitdraai mee van je inschrijving op Studielink. Wanneer je een uitdraai meeneemt van Studielink kan er van je gevraagd worden om ter plekke ook in te loggen op Studielink met je DigiD ter controle.

Let op: Een college kaart zonder vermelding van jaartal, onderwijsinstelling of naam is niet geldig als bewijs van inschrijving. Gedurende het gehele weekend dien je het bewijs van inschrijving en het legitimatiebewijs bij je te hebben. Tijdens het weekend zal er steekproefsgewijs worden gecontroleerd of iedereen met een bandje ook voldoet aan alle regels van Studenten Sport Nederland.