Camping

Er zullen dit jaar twee campings in gebruik zijn: één camping voor de rugbyers, één camping voor de rest van de deelnemers en begeleiders. Beide campings zijn op het terrein van onze hoofdlocatie Sports Centre de Bongerd. Nadat je je geregistreerd hebt bij de registratiebalie, krijg je je bandje waarmee je toegang krijgt tot de camping, waarna je daar je tent kunt opzetten.

Campingreglement

Dit campingregelement dient ervoor te om iedereen een prettig weekend te bezorgen. Lees de regels goed door en leef deze na. De organisatie en de beveiliging behouden het recht eenieder die deze regels niet naleeft per direct te verwijderen van de beide campings.

 1. Het is op de camping verplicht te luisteren naar de beveiliging, de organisatie en de vrijwilligers.
 2. Op de camping gelden de algemene voorwaarden van het GNSK 2018. (Bijlage 2)
 3. Bezoekers hebben alleen toegang tot het kampeerterrein op vertoon van hun polsbandje dat bij de registratie is verkregen.
  1. Deelnemers of begeleiders van Rugby 7s hebben alleen toegang tot de daarvoor bestemde camping. Eveneens op vertoon van hun polsbandje.
 4. Kamperen is alleen toegestaan in een eigen tent en binnen de omheinde campings.
 5. Caravans, campers en vouwwagens zijn niet toegestaan op de WUR-campus.
 6. Personenauto’s worden niet toegestaan op het kampeerterrein en mogen alleen geplaatst worden op de aangegeven parkeerplaatsen.
 7. De camping is geopend vanaf vrijdag 14.00 uur. De tenten mogen op zondag 10 juni tot uiterlijk 19.00 uur blijven staan op het kampeerterrein.
 8. Aankomst op de camping is mogelijk tot zaterdag 9 juni tot 20.30 uur.
 9. Er is altijd een bhv’er aanwezig in de tent naast de camping.
 10. Het hele weekend is er toezicht op de camping door beveiliging en/of vrijwilligers. Voor calamiteiten word je verwezen naar deze medewerkers en/of naar het informatiepunt in Meeting Room 2 (SCB)/informatiebalie.
 11. Op en naast het kampeerterrein zijn voldoende toiletten aanwezig. Houd deze voorzieningen netjes en schoon, zodat degene na jou ook naar een schoon toilet kan.
 12. Er is geen stroomvoorziening op het kampeerterrein. Aggregaten zijn om veiligheidseisen verboden op het kampeerterrein.
 13. Open vuur en dus ook BBQ’s en gasflessen zijn verboden. Koken is niet toegestaan in verband met brandveiligheid.
 14. Afval dient gedeponeerd te worden in de hiervoor bestemde kliko’s. Dit houdt ook in dat het afval gescheiden wordt.
 15. Denk aan de nachtrust van medekampeerders en campusbewoners. Tussen 23:00 en 07:00 moet het stil zijn op het kampeerterrein. Gebruik van geluidsinstallaties is tussen deze tijden dan ook verboden.
 16. Huisdieren zijn verboden op de camping.
 17. Handel, reclame of publicaties nabij de ingangen of op het kampeerterrein zijn uitsluitend toegestaan met voorafgaande schriftelijke toestemming van de organisatie.
 18. Eigen eten en drinken mag worden meegenomen en genuttigd op de camping, mits alles wordt opgeruimd.
 19. Het is toegestaan om alcohol te nuttigen op de camping mits dit in blik of plastic verpakt zit.
 20. Glas is verboden op de camping in verband met de veiligheid. Tassen worden bij binnenkomst op de camping gecontroleerd.
 21. Het is enkel toegestaan om op de aangegeven plaatsen te roken.
 22. Bij verlaten van het kampeerterrein op zondag, kan door beveiliging en vrijwilligers gecontroleerd worden of de campingplek schoon en netjes is achtergelaten. Er kan gevraagd worden om achtergebleven afval op te ruimen.