Location
Sports Centre de Bongerd sporthall 4

Women
RoundTimeVaultUneven barsBeamFloor
110:00DB Amsterdam & DB EindhovenDB Groningen & DB MaastrichtDB Nijmegen & DB RotterdamDB Tilburg & DB Wageningen
210:35 DB Tilburg & DB WageningenDB Amsterdam & DB EindhovenDB Groningen & DB MaastrichtDB Nijmegen & DB Rotterdam
311:10DB Nijmegen & DB Rotterdam DB Tilburg & DB WageningenDB Amsterdam & DB EindhovenDB Groningen & DB Maastricht
411:45DB Groningen & DB MaastrichtDB Nijmegen & DB Rotterdam DB Tilburg & DB WageningenDB Amsterdam & DB Eindhoven

 

Men
RoundTimePommel horseRingsVaultParallel BarsHigh barFloor
110:00HA GroningenHA NijmegenHB RotterdamHB UtrechtHB Wageningen
210:20HB WageningenHA GroningenHA NijmegenHB RotterdamHB Utrecht
310:40HB UtrechtHB WageningenHA GroningenHA NijmegenHB Rotterdam
411:00HB RotterdamHB UtrechtHB WageningenHA GroningenHA Nijmegen
511:20HA NijmegenHB RotterdamHB UtrechtHB WageningenHA Groningen
611:45HA Nijmegen & HB Rotterdam
712:20HA Groningen, HB Utrecht & HB Wageningen
Women
RoundTimeVaultUneven barsBeamFloorRest
113:30DA Groningen & DA Utrecht & DA WageningenDC Amsterdam & DC EindhovenDC Groningen & DC MaastrichtDC Nijmegen & DC WageningenDA Rotterdam & DA Nijmegen
214:15DA Rotterdam & DA NijmegenDA Groningen & DA Utrecht & DA WageningenDC Amsterdam & DC EindhovenDC Groningen & DC MaastrichtDC Nijmegen & DC Wageningen
315:00DC Nijmegen & DC WageningenDA Rotterdam & DA NijmegenDA Groningen & DA Utrecht & DA WageningenDC Amsterdam & DC EindhovenDC Groningen & DC Maastricht
415:45DC Groningen & DC MaastrichtDC Nijmegen & DC WageningenDA Rotterdam & DA NijmegenDA Groningen & DA Utrecht & DA WageningenDC Amsterdam & DC Eindhoven
516:30DC Amsterdam & DC EindhovenDC Groningen & DC MaastrichtDC Nijmegen & DC WageningenDA Rotterdam & DA NijmegenDA Groningen & DA Utrecht & DA Wageningen

Wedstrijdreglement Turnen GNSK ‘18 

Algemeen

 1. Per Overkoepelende Studenten Sport Organisatie (hierna: OSSO)/onderwijsinstelling kan per dames teamniveau en per heren teamniveau maximaal één team worden ingeschreven. Een team bestaat uit minimaal drie en maximaal zes deelnemers.
 2. Het team van een OSSO mag uitsluitend bestaan uit studenten die voldoen aan de voorwaarden als gesteld in hoofdstuk 1 van het evenementen reglement van de SSN. Bij overtreding van deze regel verlies het team alle wedstrijden.
 3. Als er een ongerechtige deelnemer meedoet aan het GNSK, wordt er een boete van €200,- in rekening gebracht bij de OSSO voor welke die deelnemer uitkomt. Ook zullen de resultaten van het desbetreffende team worden geschrapt.
 4. Er wordt van deelnemers verwacht zich te allen tijde in te schrijven in het niveau dat het best overeenkomt met hun eigen turnniveau. Het is voor andere deelnemers niet leuk als geblesseerde deelnemers of deelnemers die geen zin hebben om moeite te doen, zich te laag inschrijven en alle prijzen winnen. De NSTB verwacht van de deelnemende besturen dat zij hun leden hierin adviseren.
 5. Het is niet toegestaan om deel te nemen in een teamniveau dat onder je turnniveau ligt. Indien er niet voldoende turners van hetzelfde niveau zijn om één teamniveau te vullen dient het team zich in te schrijven in het teamniveau van de beste turner.
 6. In wedstrijdreglementen kunnen aanvullende regels staan over indeling in niveaus of soort inschrijving.
 7. In alle gevallen behoudt de commissie zich het recht voor om een bindende beslissing te nemen.
 8. Voor zover in bovenstaande punten geen uitzondering wordt gemaakt, zijn de reglementen van de NSTB van kracht.

 

Teamwedstrijdreglement

 1. Een team bestaat uit minimaal drie en maximaal zes deelnemers.
 2. Per toestel zullen drie tot vier turners een oefening turnen.
 3. Per toestel zullen de beste drie scores meegenomen worden in de eindscore.
 4. Bij de dames zijn er drie teamniveaus:
  1. Teamniveau 1 is een samenstelling van Dames 1 en 2
  2. Teamniveau 2 is een samenstelling van Dames 3 en 4
  3. Teamniveau 3 is een samenstelling van Dames 5 en 6
 5. Bij de heren zijn er twee teamniveaus:
  1. Teamniveau 1 is een samenstelling van Heren 1 en 2
  2. Teamniveau 2 is een samenstelling van Heren 3, 4 en 5
 6. Een OSSO/onderwijsinstelling kan per teamniveau één team laten deelnemen.
 7. Iedere deelnemer wordt op zijn of haar eigen, individuele niveau gejureerd.

 

Belangrijk om te weten bij het raadplegen van dit document

 • De reglementen voor deelname aan NSTB-wedstrijden verschillen tussen NSK’s en NSTC’s.
 • Voor de NSK’s zijn de deelname regels van toepassing zoals gespecificeerd door de SSN, in hoofdstuk 3 van de NSK Handleiding.
 • Voor NSTC’s gelden bijna de exacte voorwaarden, met toevoeging van de eis dat elke deelnemer die niet lid is van een van de bij de NSTB aangesloten STV’s wel de voor het huidige jaar afgesproken contributie aan de NSTB moet afdragen.
 • Voor uitzonderingen op dit reglement kan een verzoek worden ingediend bij de vergadering van de NSTB.

 

Begrippenlijst

STV – Studententurnvereniging
SSN – Studenten Sport Nederland
NSK – Nederlandse Studenten Kampioenschap
NSTC – Nederlandse Studenten Turn Competitie
NSTB – Nederlandse Studenten Turn Bond