Monthly Archives: maart 2020

Beste lezer,

Naar aanleiding van de ontwikkelingen omtrent het coronavirus werd het erg onzeker of het GNSK 2020 nog wel door zou kunnen gaan. Wij hebben deze ontwikkelingen nauw in de gaten gehouden en zijn tot de conclusie gekomen dat het niet verstandig is om het GNSK 2020 plaats te laten vinden.

Wij, als organisatiecommissie, waren ervan overtuigd dat wij dit jaar een erg mooi GNSK neer zouden zetten en keken hier ook erg naar uit. Ondanks dat wij balen van de huidige stand van zaken, staat de veiligheid en gezondheid van iedereen voorop en staan wij dus ook achter deze beslissing. 

Wij willen iedereen bedanken die ons de afgelopen tijd geholpen en gesteund heeft. 

Blijf gezond en pas goed op elkaar. 

De organisatiecommissie van het GNSK 2020

Beste lezer,

Gezien de nieuwe ontwikkelingen rondom het Coronavirus snappen wij dat er vragen zullen zijn over de consequenties voor ons evenement. Op dit moment volgen wij de adviezen van het RIVM, de overheid en de UT. Ook houden wij deze autoriteiten nauwlettend in de gaten voor nieuwe updates. Daarom kijken wij van dag tot dag welke maatregelen wij moeten nemen om de veiligheid van de betrokkenen te waarborgen. Op het moment van de publicatie gaat het GNSK 2020 vooralsnog door. Voor verdere updates raden wij aan onze Facebookpagina, onze Instagrampagina en onze website in de gaten te houden.

Dear reader,

Given the new developments surrounding the Coronavirus, we understand that there will be questions about the consequences for our event. We are currently following the advice of the RIVM, the government and the UT. We are also keeping a close eye on these authorities for new updates. That is why we check from day to day what measures we have to take to guarantee the safety of those involved. At the time of publication, GNSK 2020 will continue for the time being. For further updates, we recommend that you keep an eye on our Facebook page, our Instagram page and our website.