Current state GNSK 2020

Beste lezer,

Gezien de nieuwe ontwikkelingen rondom het Coronavirus snappen wij dat er vragen zullen zijn over de consequenties voor ons evenement. Op dit moment volgen wij de adviezen van het RIVM, de overheid en de UT. Ook houden wij deze autoriteiten nauwlettend in de gaten voor nieuwe updates. Daarom kijken wij van dag tot dag welke maatregelen wij moeten nemen om de veiligheid van de betrokkenen te waarborgen. Op het moment van de publicatie gaat het GNSK 2020 vooralsnog door. Voor verdere updates raden wij aan onze Facebookpagina, onze Instagrampagina en onze website in de gaten te houden.

Dear reader,

Given the new developments surrounding the Coronavirus, we understand that there will be questions about the consequences for our event. We are currently following the advice of the RIVM, the government and the UT. We are also keeping a close eye on these authorities for new updates. That is why we check from day to day what measures we have to take to guarantee the safety of those involved. At the time of publication, GNSK 2020 will continue for the time being. For further updates, we recommend that you keep an eye on our Facebook page, our Instagram page and our website.

Laat een reactie achter

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.