Wedstrijdreglement volleybal GNSK ‘18

 1. Per Overkoepelende Studenten Sport Organisatie (hierna: OSSO)/onderwijsinstelling kan maximaal één heren- en één damesteam ingeschreven worden. Het minimale aantal spelers/speelsters per team bedraagt 6. Het maximale aantal spelers/speelsters per team bedraagt 12.
 2. Het team van een OSSO mag uitsluitend bestaan uit studenten die voldoen aan de voorwaarden als gesteld in hoofdstuk 1 van het evenementen reglement van de SSN. Bij overtreding van deze regel verlies het team alle wedstrijden.
 3. Als er een ongerechtige deelnemer meedoet aan het GNSK, wordt er een boete van €200,- in rekening gebracht bij de OSSO voor welke die deelnemer uitkomt. Ook zullen de resultaten van het desbetreffende team worden geschrapt.
 4. De teamopgaven dienen te geschieden vóór het spelen van de eerste wedstrijd van het team.
 5. De poule-indeling geschiedt op basis van loting.
 6. Er wordt gespeeld volgens het best-of-three principe. De eerste 2 sets worden tot de 25 punten gespeeld. Een eventuele 3e set wordt tot 15 punten gespeeld. Tevens geldt dat iedere set met 2 punten verschil gewonnen moet worden.
 7. Bij een 2-0 winst krijgt men 3 punten, bij 2-1 winst 2 punten, bij 1-2 verlies 1 punt en bij 0-2 verlies 0 punten.
 8. Indien in een poule twee teams eindigen met een gelijk aantal punten, beslist eerst het setquotiënt, vervolgens het puntenquotiënt en daarna het onderling resultaat.
 9. De teams dienen op het in het wedstrijdschema aangegeven tijdstip aanwezig en speelklaar te zijn. Indien het team niet aanwezig is op het opgegeven tijdstip, dan verliest het team de wedstrijd. De uitslag is dan 2-0 met setstanden 25-0 in het voordeel van het aanwezige team.
 10. Warming up en inspelen aan het net geschieden, voor zover het schema het toelaat, voorafgaand aan de vermelde starttijd. Wanneer het schema uitloopt, zal hier altijd 20 minuten voor beschikbaar zijn.
 11. Het gebruik van opstellingsbriefjes is verplicht.
 12. Het ‘thuisspelende’ team dat als eerst vermeldt staat bij de wedstrijd telt. De teller dient minimaal 20 minuten voor aanvang wedstrijd aanwezig te zijn.
 13. Wedstrijdballen Mikasa MVA200/300 worden verstrekt. Inspeelballen moeten zelf worden meegenomen.
 14. Protesten worden niet geaccepteerd voor zover deze scheidsrechterlijke beslissingen betreffen.
 15. Er wordt gespeeld volgens de spelregels zoals die op dat moment voor de Eredivisie gelden.
 16. Wedstrijdshirts dienen genummerd te zijn comform NeVoBo-reglementen. Hetzelfde geld voor de kleurstelling van het libero-shirt.
 17. Voor zover in bovenstaande punten geen uitzondering wordt gemaakt, zijn de reglementen van de NeVoBo van kracht.
 18. In alle gevallen behoudt de commissie zich het recht voor om een bindende beslissing te nemen.