Triathlon

[vc_row][vc_column][vc_column_text]

Triathlon
Day Time M/F
9-jun 16:00 Male
9-jun 17:30 Female

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row][vc_row][vc_column][vc_column_text]Reglement Triatlon GNSK ‘18

 1. Algemeen
1.1.       Per Overkoepelende Studenten Sport Organisatie (hierna OSSO)/onderwijsinstelling mogen in eerste instantie maximaal 4 mannen en 4 vrouwen deelnemen. Indien na inschrijving blijkt dat het maximaal aantal deelnemers nog niet is bereikt kan dit aantal worden uitgebreid tot maximal 8 mannen en 8 vrouwen per OSSO/onderwijsinstelling.
1.2.       Het team van een OSSO mag uitsluitend bestaan uit studenten die voldoen aan de voorwaarden als gesteld in hoofdstuk 1 van het evenementen reglement van de SSN. Bij overtreding van deze regel verlies het team alle wedstrijden.
1.3.        Als er een ongerechtige deelnemer meedoet aan het GNSK, wordt er een boete van €200,-  in rekening gebracht bij de OSSO voor welke die deelnemer uitkomt. Ook zullen de resultaten van het desbetreffende team worden geschrapt.
1.4.        Het eindklassement wordt bepaald op basis van de 2 best presterende mannen en de 2 best presterende vrouwen per OSSO.
1.5.     De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor ongevallen of schade aan derden, vóór, tijdens of na de wedstrijd. Deelname geschiedt op eigen risico.
1.6.     De organisatie draagt geen verantwoordelijkheid voor diefstal, vóór, tijdens of na de wedstrijd.
1.7.     De triatlon wordt niet uit naam van of onder auspiciën van een (triatlon)bond of unie georganiseerd.
1.8.     Deelnemers dienen zich uiterlijk drie kwartier voor hun start aan te melden bij het wedstrijdsecretariaat.
1.9.    Zorg dat uw startnummer op uw kleding en badmuts duidelijk zichtbaar is.
1.10.   Het gebruik van headsets tijdens deelname is op alle onderdelen verboden.
1.11.   Bij onreglementair gedrag kan een tijdstraf van 5 minuten per constatering worden opgelegd. Ernstig wangedrag heeft uitsluiting tot gevolg.
1.12.   Aanwijzingen van organisatie en/of baancommissarissen dienen te allen tijde op te worden gevolgd.
1.13. Bezwaren en/of onregelmatigheden dienen zo snel mogelijk na deelname gemeld te worden bij het wedstrijdsecretariaat.
1.14. In gevallen waarvoor het reglement niet voorziet, beslist de wedstrijdleiding.
1.15. De wedstrijdleiding behoudt zich voor het reglement te wijzigen tot op de dag van de wedstrijd.
1.16. Geen rommel of spullen achterlaten op het parcours op andere dan daarvoor speciaal aangewezen plaatsen, zoals verversingsposten of afvalstations. De deelnemers nemen alle zaken met zich mee naar de wisselzone.
1.17. De verkregen chip dient na deelname ingeleverd te worden bij het wedstrijdsecretariaat. Er zal gebruik worden gemaakt van een borgsysteem.
1.18. De organisatie is niet verantwoordelijk voor ongevallen of andere ongemakken gedurende het evenement.
1.19. Het gebruik van verboden middelen of methoden om sportprestaties te verhogen is niet toegestaan.

2. Parcours
2.1.     De afstanden voor de achtste (1/8e) triatlon zijn 500 m zwemmen, 20 km fietsen en 5 km hardlopen.
2.2.            De organisatie plant een parcours dat deze afstanden zo goed als mogelijk benadert.
2.3.     Deelnemers dienen op het parcours te blijven.
2.4.     Daar waar het parcours gemarkeerde keerpunten bevat, dienen deelnemers om het keerpunt heen te gaan.
2.5        Daar waar het parcours pionnen op het midden van de weg bevat, dienen deelnemers aan de rechterzijde van de pionnen te blijven.
2.6.     Daar waar het parcours over de openbare weg loopt dienen deelnemers zich te houden aan de geldende verkeersregels.
2.7.    Er kan niet uitgesloten worden dat overig verkeer zich op het parcours bevindt.
2.8.    Deelnemers zijn zelfverantwoordelijk voor hun gedrag in het verkeer.

 1. Wisselzone
  • Er mogen alleen deelnemers zich bevinden in de wisselzones.
  • Zorg voor een goede doorstroming in de wisselzones.
  • De wisselzones dienen een halfuur voor de start ingericht te worden. De fietsen kunnen na afloop van de wedstrijd opgehaald worden op vertoon van de deelnemer zijn chip.
  • Deelnemers mogen de doorgang van anderen niet belemmeren in de wisselzones.
  • Er mag niet worden gefietst in de wisselzones vanaf de gemarkeerde streep op de weg.
  • Elke deelnemer moet de helm stevig hebben vastgemaakt vanaf het moment dat hij of zij de fiets uit het rek haalt aan het begin van het fietsonderdeel tot na het moment dat hij/zij de fiets weer in het rek zet aan het einde van het fietsonderdeel.
  • Deelnemers mogen alleen het hun toegewezen fietsenrek gebruiken en moeten hun fiets in het rek zetten.
  • Deelnemers moeten hun fiets, helm en andere attributen die zij achter willen laten bij hun toegewezen nummer plaatsen.
  • Deelnemers mogen geen hulp krijgen van assistenten in de wisselzones.

4. Zwemmen
4.1.        Deelnemers mogen elke zwemslag gebruiken om zich door het water voort te bewegen. Ze mogen ook watertrappelen of drijven.
4.2.        Deelnemers dienen zich aan de toegewezen startvakken en tijden te houden en dienen in dezelfde baan te blijven.
4.2.1.      Deelnemers mogen op de bodem staan of aan de rand hangen om uit te rusten. Deelnemers mogen niet aan de lijnen hangen en mogen niet andere deelnemers hinderen.
4.3.         In geval van nood dient een deelnemer zijn arm op te steken en om hulp te roepen.
4.4.        De maximale tijd in het water is 25 minuten. Hierna word je uit het water gehaald en gediskwalificeerd.
4.5.        Het dragen van een badmuts met startnummer is verplicht, de organisatie zorgt voor de juiste badmutsen.
4.6.        Het dragen van sokken, waterschoenen, zwemvliezen of peddels is niet toegestaan. Brilletjes, oordopjes en neusklemmen zijn wel toegestaan.
4.7.       Atleten mogen geen gebruik maken van:
4.7.1. Hulpmiddelen voor (kunstmatige) voortstuwing,
4.7.2. Drijfattributen inclusief wetsuits,
4.7.3. Snorkels.

5. Fietsen 

5.1.        De fiets van de deelnemers mag geen stadsfiets zijn maar moet een racefiets of mountainbike zijn. Tevens moet deze van deugdelijke remmen zijn voorzien.
5.2.        Na de keuring wordt er een startnummer voor de fiets verstrekt dat dusdanig aan de fiets bevestigd dient te worden dat het van de linkerzijde zichtbaar en leesbaar is.
5.3.       Het startnummer dient op de rug gedragen te worden.
5.4.      Het dragen van een shirt en een geschikte, onbeschadigde fietshelm is verplicht.
5.5.        Meenemen van een met sportdrank of water gevulde bidon van ten minste 0,5 liter is verplicht.
5.6.         Bij inhalen dient ruimte gegeven te worden aan de oplopende deelnemer.
5.7.               Hinderen en stayeren is niet toegestaan. Buiten inhaalmanoeuvres dient er minimaal 12 meter afstand tot de voorganger gehouden te worden. Een inhaalmanoevre mag 25 seconden duren. De ingehaalde moet zich laten terugvallen op 12 meter afstand tot de voorganger.
5.8.       Houd het parcours vrij bij (materiaal)pech.
5.9.        De wisselzone mag pas verlaten worden op het moment dat de helm op correcte wijze gedragen wordt.
5.10. In de wisselzone mag niet gefietst worden, afstappen voor de op de grond gemarkeerde streep.

6. Lopen
6.1.       Het dragen van een shirt en schoenen is verplicht.
6.2.       Het is niet toegestaan om met helm op te lopen.
6.3.       Het startnummer dient op de buik gedragen te worden.
6.4.       Op het fietspad dienen deelnemers links aan te houden.

A locked bicycle parking will be available during the event, located next to the entrance of sports hall The Bongerd. The parking is not protected from rain and placing your bike is at your own risk. You can park or pick up your bike between:

 • Friday
  • 18:00 and 21:00
 • Saturday
  • 9:00 and 11:00
  • 14:30 and 16:30
  • 18:00 and 20:30
 • Sunday
  • 9:00 and 11:00
  • 16:00 and 18:00

[/vc_column_text][/vc_column][/vc_row]