''Waarom onveilig, als het veilig kan!''

Op deze pagina vind je het privacy beleid van het GNSK 2024!

Algemene voorwaarde

Privacy beleid

1.1. Wanneer men zich inschrijft voor het GNSK, geeft men toestemming aan de organisatie van het GNSK om een aantal gegevens te verwerken. Het gaat hierbij om: naam, adres- en persoonsgegevens; gegevens waaruit blijkt tot welk team en welke categorie men behoort; een kopie van het bewijs van inschrijving van de onderwijsinstelling; een pasfoto; gegevens waaruit dieetvoorkeuren, allergieën en dergelijke blijken.

1.2. De organisatie van het GNSK verwerkt deze gegevens ten behoeve van de deelnemersadministratie, toegangsverlening en -controle en communicatie. Teams, deelnemers en resultaten worden voor iedere sport gepubliceerd door de organisatie.

1.3. De gegevens die de organisatie van het GNSK verwerkt, zijn alleen bedoeld voor GNSK doeleinden en worden niet aan derden verstrekt. De gegevensbestanden van het GNSK worden niet gekoppeld aan gegevensbestanden van derden. Wel behoudt de organisatie van het GNSK zich het recht voor de gegevens ter beschikking te stellen voor deelnameonderzoek. In dat geval worden de gegevens geanonimiseerd en zijn ze niet terug te herleiden tot individuele personen.

1.4. De verwerkte gegevens worden dusdanig beveiligd dat ze niet toegankelijk zijn voor derden. Dit geldt ook voor de back-ups die van de bestanden gemaakt worden.

1.5. De gegevens worden bewaard tot één jaar na het GNSK waarna deze worden geanonimiseerd of verwijderd.

1.6. Deelnemers/team officials kunnen de organisatie van het GNSK op elk moment verzoeken om hun gegevens te verwijderen. Doet men dat voorafgaand aan het, dan komt de inschrijving daarmee te vervallen.

1.7. Wanneer men zich inschrijft voor het GNSK, geeft men toestemming aan de organisatie van het GNSK om de in opdracht van de organisatie van het GNSK gemaakte foto’s te gebruiken. Elke deelnemer heeft hierbij het recht om te vragen naar verwijdering van een foto en de organisatie van het GNSK zal deze foto dan verwijderen.


Inschrijven

De inschrijvingen van het GNSK 2024 zijn geopend!