Sport On The Move Foundation is het goede doel van het GNSK 2020!

Hoe voelt het om als blinde of visueel gehandicapte aan atletiek te doen? Heb je blindelings vertrouwen in je hardloopmaatje om op volle snelheid te rennen, terwijl je de baan alleen raakt?

Wij geloven dat het creëren van een ondersteunende omgeving atleten in staat stelt om professionele sporten te beoefenen en te concurreren op de hoogste internationale podia, hen perspectief geeft voor een leven na de sport en hen een rolmodel maakt voor de gemeenschap.

Sports on the Move Foundation is een organisatie die zich richt op het helpen van para-atleten met hun dagelijkse trainingsvoorbereiding op grote wedstrijden en evenementen, in het heden bestaat dat vooral uit coaching, maar het is ook een voorbereiding voor een leven vol principes opgebouwd tijdens het sporten. De Stichting is gericht op het verzorgen van het algemene welzijn van para atleten.

Sport On The Move Foundation is the charity from the GSNK 2020!

What does it feel like to practice athletics as a blind or visual impaired person? Do you have blind trust in your running buddy to run on full speed while hitting the track?

We believe that creating a supportive environment enables athletes to enter professional sports and compete at the highest international stages, gives them perspective for a life after sport and makes them a role model to the community.

Sports on the Move Foundation is an organization focused on helping para athletes with their day-to-day trainings preparation for major games/events, coaching for the present, as well as for a life basically. The Foundation is geared toward caring para athletes’ overall well-being.