Als vaste sport, ieder jaar terug te zien op het GNSK

WEDSTRIJDSCHEMA DEGEN ZATERDAG
  Piste 1 Piste 2 Piste 3 Piste 4
09:30 – 10:15 Amsterdam – Nijmegen Groningen – Eindhoven Utrecht – Delft Maastricht – Wageningen
10:25 – 11:10 Delft – Groningen Eindhoven – Amsterdam Wageningen – Nijmegen Maastricht – Utrecht
11:20 – 12:05 Groningen – Amsterdam Nijmegen – Delft Eindhoven – Maastricht Wageningen – Utrecht
12:15 – 13:00 Delft – Amsterdam Wageningen – Groningen Utrecht – Eindhoven Nijmegen – Maastricht
13:30 – 14:15 Amsterdam – Wageningen Eindhoven – Delft Maastricht – Groningen Nijmegen – Utrecht
14:25 – 15:10 Delft – Wageningen Amsterdam – Maastricht Nijmegen – Eindhoven Groningen – Utrecht
15:20 – 16:05 Delft – Maastricht Wageningen – Eindhoven Utrecht – Amsterdam Groningen – Nijmegen

 

WEDSTRIJDSCHEMA FLORET ZATERDAG
  Piste 5 Piste 6 Piste 7
09:30 – 10:15 Groningen – Eindhoven Amsterdam – Maastricht Nijmegen – Utrecht
10:25 – 11:10 Wageningen – Groningen Maastricht – Eindhoven Amsterdam – Nijmegen
11:20 – 12:05 Utrecht – Wageningen Maastricht – Groningen Eindhoven – Nijmegen
12:15 – 13:00 Utrecht – Amsterdam Maastricht – Wageningen Nijmegen – Groningen
13:30 – 14:15 Eindhoven – Utrecht Wageningen – Amsterdam Nijmegen – Maastricht
14:25 – 15:10 Groningen – Utrecht Amsterdam – Eindhoven Wageningen – Nijmegen
15:20 – 16:05 Utrecht – Eindhoven Groningen – Amsterdam Eindhoven – Wageningen
WEDSTRIJDSCHEMA DEGEN ZONDAG
  Piste 1 Piste 2 Piste 3 Piste 4
12:00 – 12:45 team 1 – Team 8 team 4 – team 5 team 3 – team 6 Team 2 – team 7
12:55 – 13:40 winnaar piste 1 – winnaar piste 2   Winnaar piste 3 – winnaar piste 4  
14:10 – 14:55   Winnaar piste 1 – winnaar piste 3    

 

WEDSTRIJDSCHEMA FLORET ZONDAG
  Piste 5 Piste 6 Piste 7 Piste 8
12:00 – 12:45 team 1 – bye team 4 – team 5 team 3 – team 6 Team 2 – team 7
12:55 – 13:40 winnaar piste 5 – winnaar piste 6   Winnaar piste 7 – winnaar piste 8  
14:10 – 14:55   Winnaar piste 5 – winnaar piste 7    

Wedstrijdreglement schermen 

 1. Per Overkoepelende Studenten Sport Organisatie (OSSO)  kunnen maximaal één floret equipe en één degen equipe worden ingeschreven. Een equipe bestaat uit drie of vier schermers van dezelfde OSSO, waarvan per ontmoeting 3 worden opgesteld. Wissels kunnen worden ingezet in wanneer dit tijdig kenbaar wordt gemaakt aan de scheidsrechter door de equipeleider. Dit wil zeggen dat de wissel kenbaar gemaakt moet worden 1 partij voordat de wissel aan de beurt is. De speler die gewisseld wordt kan vervolgens niet meer aan bod komen, ook niet in geval van een blessure. Een wissel kan direct plaatsvinden als een schermer geblesseerd raakt tijdens de partij en er niet eerder gewisseld is.
 2. Een OSSO dient zowel een floret als een degen equipe te leveren om alle punten voor de sport schermen te krijgen. Wanneer er slechts uitgekomen wordt in één van de equipes kan een stad slechts de helft van het aantal punten verdienen zie punt 13.
 3. Een speler mag niet met beide wapens spelen. Er moet een keus gemaakt worden tussen floret of degen.
 4. Het team van een OSSO mag uitsluitend bestaan uit studenten die voldoen aan de voorwaarden als gesteld in hoofdstuk 1 van het evenementen reglement van de SSN. Bij overtreding van deze regel verliest de betreffende equipe alle wedstrijden.
 5. In geval van een onvolledige equipe worden de niet geschermde partijen op als verloren beschouwd met 5-0. In de opstelling wordt de missende speler ingevuld, deze verliest vervolgens met 5-0.
 6. De teamopgaven dienen te geschieden bij de commissie vóór het spelen van de eerste wedstrijd van het team.
 7. De teamopgave dient te geschieden tijdens de inschrijving. De equipeopgave dient per ontmoeting te geschieden bij de scheidsrechter.
 8. De teams dienen op het in het wedstrijdschema aangegeven tijdstip speelklaar te zijn. Indien het team niet aanwezig is op het opgegeven tijdstip, dan verliest het team de wedstrijd.
 9. De partijen die niet door een KNAS scheidsrechter worden geleid moeten onderling worden gejureerd.
 10. Plaatsing op het tableau geschiedt op basis van de resultaten van de voorrondes. Van equipes met een gelijk aantal punten wint het team met het hoogste aantal treffers minus tegentreffers. Bij gelijke indices wordt er gekeken naar het onderlinge resultaat. Indien er geen onderlinge ontmoeting is geschermd volgt loting.
 11. Het hele toernooi wordt met elektrisch materiaal geschermd. De schermers dienen degelijk materiaal te dragen dat FIE goedgekeurd is en voldoet aan de materiaaleisen van de KNAS. Dus minimaal een 800N vest, 1600N masker, 800N broek en een 800N ondervest zijn op alle wapens verplicht. De elektrische keelflap op floret is eveneens verplicht maar mag niet worden gedragen bij degen.
 12. Aan de hand van de uitslag van de eliminatie worden de punten toegekend.
 13. Tenzij in de bovenstaande punten anders wordt vermeld, zijn de KNAS-regels van kracht.
 14. Aan het eind van het toernooi is er een klassement op het wapen floret en een klassement op het wapen degen. Deze worden als volgt samengevoegd:
  – De puntentelling van beide wapens wordt als volgt:
  *Laatste plaats 1 punt
  *Voor laatste plaats 2 punten
  *Eerste plaats het aantal punten staat gelijk aan het aantal equipes van het wapen.
  – De punten van beide wapens worden samengevoegd. Dit levert een totaaluitslag op van beide wapens.  – Bij een gelijk aantal punten zal als eerste het totaal aantal overwinningen in de eliminatie op beide wapens beslissen.
  – Bij een gelijk aantal punten en een gelijk aantal overwinningen zullen de gemiddelde indices bepalen. 
  Wanneer dit alles gelijk is zal er beslist worden door middel van loting.
 15. In alle gevallen behoudt de commissie zich het recht voor om een bindende beslissing te nemen.